Chồ cảm ơn bạn đã yêu thương và đăng ký tham gia Lớp của Chồ