Tài liệu miễn phí

Lớp của chồ

IELTS 6.0+ full 4 kỹ năng

Ngoài chia sẻ kiến thức và kỹ thuật, Chồ luôn tạo một môi trường học và thực hành thoải mái nhất có thể. Tất cả các lớp đều dưới 10 người, vì vậy học viên được chăm sóc kỹ và tương tác thường xuyên với giáo viên.

Test đầu vào

Học thử

Giao tiếp trung cấp (công sở)

Ngoài chia sẻ kiến thức và kỹ thuật, Chồ luôn tạo một môi trường học và thực hành thoải mái nhất có thể. Tất cả các lớp đều dưới 10 người, vì vậy học viên được chăm sóc kỹ và tương tác thường xuyên với giáo viên.

Test đầu vào

Học thử

Giao tiếp căn bản

Ngoài chia sẻ kiến thức và kỹ thuật, Chồ luôn tạo một môi trường học và thực hành thoải mái nhất có thể. Tất cả các lớp đều dưới 10 người, vì vậy học viên được chăm sóc kỹ và tương tác thường xuyên với giáo viên.

Test đầu vào

Học thử

Writing IELTS 6.0+

Ngoài chia sẻ kiến thức và kỹ thuật, Chồ luôn tạo một môi trường học và thực hành thoải mái nhất có thể. Tất cả các lớp đều dưới 10 người, vì vậy học viên được chăm sóc kỹ và tương tác thường xuyên với giáo viên.

Test đầu vào

Học thử

Việc làm ở Malaysia cơ hội và hạn chế Giao tiếp IELTS giao tiếp IELTS