24 lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh ý nghĩa

Nội dung bài viết

Sinh nhật là một dịp đặc biệt, là cơ hội để gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến người mà chúng ta thương yêu. Thay vì câu chúc đơn thuần “happy birthday”, hãy áp dụng 24 lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh sâu sắc hơn, chạm hơn sau đây.

 

24 lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh ý nghĩa giao tiếp IELTS
Nguồn ảnh: Canva

 

4 cách mở đầu hoặc kết thúc câu chúc

Để câu chúc sinh nhật bằng tiếng Anh mang tính cá nhân hoá, bạn hãy thêm vị trí hoặc tên của người đó. Điều này thể hiện rằng câu chúc này được tỉ mỉ chuẩn bị cho riêng họ chứ không phải một ai khác.

1. Happy birthday, my dearest friend. – Chúc mừng sinh nhật, người bạn thân nhất của mình.

2. Have a fantastic birthday, my beloved sister. – Chúc một ngày sinh nhật tuyệt vời, chị gái yêu quý nhất của em.

3. Happy birthday to you, my love. – Chúc mừng sinh nhật đến em, tình yêu của anh.

4. Have an amazing birthday, Rachael. – Chúc Rachael một ngày sinh nhật tuyệt vời.

 

24 lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh ý nghĩa giao tiếp IELTS
Nguồn ảnh: Canva

 

7 lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh với “Wishing”

1. Wishing you all the best on your special day! – Chúc bạn có một ngày đặc biệt tràn đầy niềm vui!

2. Wishing you a fantastic birthday and a year ahead filled with joy. – Chúc bạn có một sinh nhật tuyệt vời và một tuổi mới tràn đầy niềm vui.

3. Wishing you an unforgettable birthday and endless happiness ahead. – Chúc bạn có một sinh nhật đáng nhớ và thật nhiều hạnh phúc ở phía trước.

4. Wishing you a year filled with love, laughter, and all the happiness you deserve. – Chúc bạn có một tuổi mới tràn đầy tình yêu, tiếng cười và tất cả những niềm hạnh phúc mà bạn xứng đáng nhận được.

5. Wishing you a new year of health, success, and prosperity. – Chúc bạn có một tuổi mới đong đầy sức khỏe, thành đạt và thịnh vượng.

6. Wishing you a day filled with laughter, joy, and unforgettable moments. – Chúc bạn có một ngày tràn đầy tiếng cười, niềm vui và những khoảnh khắc đáng nhớ.

7. Wishing you a day that’s as awesome and remarkable as you are. – Chúc bạn có một ngày tuyệt vời và đặc biệt như chính bạn vậy.

 

Đọc thêm:

 

24 lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh ý nghĩa giao tiếp IELTS
Nguồn ảnh: Canva

 

12 lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh với “May”

1. May your birthday be as wonderful as you are! Enjoy every moment. – Chúc bạn một sinh nhật tuyệt vời như chính bạn vậy! Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc.

2. May your birthday be the start of a year filled with good luck and success! – Chúc ngày sinh nhật của bạn sẽ là một khởi đầu cho một năm tràn đầy may mắn và thành công!

3. May your special day be filled with joy and happiness. – Chúc ngày đặc biệt của bạn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

4. May this year be a chapter of meaningful experiences, exciting opportunities, and limitless happiness. – Mong cho tuổi mới của bạn là một chương mới với những trải nghiệm ý nghĩa, cơ hội đầy hứng khởi và hạnh phúc ngập tràn.

5. May your special day be as fantastic as you are! Here’s to celebrating another year of growth and wonderful memories. – Chúc ngày đặc biệt của bạn tuyệt vời như chính bạn vậy! Chúc mừng một năm nữa thêm trưởng thành và những kỷ niệm tuyệt vời.

6. May your birthday be the beginning of new achievements, beautiful memories, and endless smiles. – Chúc sinh nhật của bạn là sự bắt đầu của những thành tựu mới, những kỷ niệm đẹp và ngập tràn tiếng cười.

7. May this year full of wonderful surprises and unforgettable moments. – Chúc tuổi mới của bạn chứa đựng thật nhiều bất ngờ tuyệt vời và kỷ niệm khó quên.

8. May your dreams and aspirations come true in the coming year. – Thêm một tuổi nữa, mong cho những giấc mơ và khát vọng của bạn sẽ thành hiện thực.

9. May your birthday be the start of a beautiful year filled with success, health, and prosperity. – Chúc sinh nhật của bạn là khởi đầu của một năm thuận lợi, đầy thành công, sức khỏe và thịnh vượng.

10. May your special day be surrounded by beloved people, great food, and unforgettable memories. – Chúc ngày đặc biệt của bạn được sum vầy với những người bạn yêu thương, đồ ăn ngon và những kỷ niệm khó quên.

11. May your day be filled with love, laughter, and meaningful moments that will stay with you forever. – Chúc ngày của bạn tràn đầy tình yêu, tiếng cười và những kỷ niệm ý nghĩa sẽ ở lại với bạn mãi mãi.

12. May this year bring you endless joy and countless blessings. – Mong cho tuổi mới mang đến cho bạn thật nhiều niềm vui và muôn vàn hồng ân.

 

24 lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh ý nghĩa giao tiếp IELTS
Nguồn ảnh: Canva

 

5 câu chúc mở đầu bằng “I”

1. I hope your day is as fantastic as you’ve made my life. You deserve all the happiness in the world. – Hy vọng ngày sinh thần của bạn sẽ tuyệt vời như cách bạn đã làm cho cuộc sống của tôi trở nên thật đặc biệt. Bạn xứng đáng với tất cả niềm hạnh phúc trên thế giới này.

2. I hope you will achieve your dreams in the new age to come. You are a kind and warm person, and good things will come to you. – Hy vọng bạn sẽ đạt được giấc mơ của mình trong tuổi mới sắp đến. Bạn là một người tử tế và ấm áp, và những điều tốt đẹp chắc chắn sẽ đến với bạn.

3. I hope this year brings you closer to your dreams and aspirations. Your determination and kindness make you deserving of all the success that lies ahead. – Hy vọng tuổi mới sẽ đưa bạn gần hơn với những giấc mơ và khát vọng của mình. Sự quyết tâm và lòng tốt của bạn khiến bạn xứng đáng với tất cả thành công chuẩn bị gõ cửa.

4. I wish you endless joy and countless beautiful moments on this special day. Your positivity and kindness always brighten the lives of those around you. – Chúc bạn tràn đầy niềm vui và khoảnh khắc đẹp trong ngày đặc biệt này. Tinh thần lạc quan và sự tử tế của bạn luôn khiến cuộc sống của những người xung quanh bạn rực sáng.

5. I wish for your birthday to be filled with love, laughter, and warmth, just like the love and warmth you’ve always shared with everyone around you. – Chúc sinh nhật của bạn tràn đầy tình yêu, tiếng cười và sự ấm áp, giống như tình yêu và sự ấm áp mà bạn luôn chia sẻ với mọi người xung quanh bạn vậy.

 

24 lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh ý nghĩa giao tiếp IELTS
Nguồn ảnh: Canva

 

Kết hợp các câu chúc sinh nhật trên thành đoạn

Bạn hoàn toàn có thể kết hợp các câu chúc trên thành 1 đoạn hoàn chỉnh. Tuy nhiên bạn nên hiểu ý nghĩa của câu chúc và sắp xếp sao cho phù hợp, tránh trường hợp lặp nội dung. Sau đây là một số ví dụ lời chúc bằng tiếng Anh đầy đủ. 

 

Have an amazing birthday, Rachael. Wishing you a day filled with laughter, joy, and unforgettable moments. May this year be a chapter of meaningful experiences, exciting opportunities, and limitless happiness.

Chúc Rachael một ngày sinh nhật tuyệt vời. Chúc bạn có một ngày tràn đầy tiếng cười, niềm vui và những khoảnh khắc đáng nhớ. Mong cho tuổi mới của bạn là một chương mới với những trải nghiệm ý nghĩa, cơ hội đầy hứng khởi và hạnh phúc ngập tràn.

 

I hope your day is as fantastic as you’ve made my life. You deserve all the happiness in the world. May your dreams and aspirations come true in the coming year. Happiest birthday to you, my love.

Hy vọng ngày sinh thần của em sẽ tuyệt vời như cách bạn đã làm cho cuộc sống của anh trở nên thật đặc biệt. Em xứng đáng với tất cả niềm hạnh phúc trên thế giới này. Thêm một tuổi nữa, mong cho những giấc mơ và khát vọng của em sẽ thành hiện thực. Chúc một ngày sinh nhật thật vui, tình yêu của anh.

 

24 lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh ý nghĩa giao tiếp IELTS
Nguổn ảnh: Canva

Một câu chúc chân thành nhất định sẽ chạm đến người nghe một cách sâu sắc. Với 20 lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh ý nghĩa này, Chồ hy vọng bạn sẽ tiếp tục lan tỏa sự ấm áp và hạnh phúc cho những người mà bạn yêu thương. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm 50 lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh của Shutterfly. Hãy chia sẻ một câu chúc mà bạn muốn gửi đến một ai đó đặc biệt vào trong bình luận của bài viết nhé.